boonuslean

tfbank

LaenudON.ee | Laenud - kiirlaenud | Laen 10000 €

Euroopa Investeerimispank (EIB) sõlmis Eesti energeetikafirma Eleringiga lepingu 32 miljoni euro laenamiseks, et rahastada Kiisale rajatavat avariireservelektrijaama. Valmides saab jaamast esimene omataoline Eestis.

euroEIB avalduse kohaselt, hakkab Kiisa elektrijaam tööle ainult avariide ,näiteks suurema kohaliku elektrijaama rikke, korral, kui on vajalik tagada elektrisüsteemi töö jätkamine.

Uus jaam tagab valmisoleku toetada nii Eesti kui ka Läti ja Leedu energiavarusid. Peale selle ,peaks jaama rajamine kaasa tooma avariireservi energia hinna alanemise Eesti võrgutasudes.

Euroopa Investeerimispank toetab tugevalt energiavarude turvalisust. Seetõttu tervitame lepingut Eleringiga, kuna see projekt tagab valmisoleku toota avarii korral energiat nii Eesti, kui ka Läti ja Leedu jaoks.” selgitas EIB asepresident Pim van Ballekom, kes vastutab panga tegevuse eest balti riikides.

EIB omanikeks on 28 Euroopa Liidu liikmesriiki. See pank annab kapitaliturgudel madalate intressidega laene projektidele, mis parandavad infrastruktuure, energiavarustust või keskkonnastandardeid nii EL-is kui ka väljaspool seda. EIB asutati aastal 1958, mil jõustus Rooma leping.

Alates 90ndate keskpaigast on EIB mänginud võtmerolli mitmete erinevate projektide rahastamises Balti riikides. Veidi rohkem kui viie aastaga on Euroopa investeerimispank eestlastele jaganaud välja laene kokku 1.37 miljardi euro eest, millest ligi kolmandik on eraldatud energeetikaprojektidele.

Aastatel 2009-2013,on EIB kokku laenanud Lätile 556 miljonit eurot, millest suurimad kasusaajad on olnud sealsed väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted. Samal ajaperioodil toetati Leedut laenudega kokku 1.5 miljardi euro eest, millest suurem osa läks infrastruktuuri arendamisele.